Ruch Światło Życie

Oaza
"O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe Imię po wszystkiej ziemi!"
(Ps 8,2)
Oaza to nowe środowisko życia,
które nie tylko daje
świeże powietrze dla płuc
i źródlaną wodę,
ale pozwala osobie
oddychać w pełni modlitwą
i rozwijać się przez zanurzenie
w atmosferze miłości agape.
ks. Franciszek Blachnicki.
„We wszystkim tym, co zdarza się  w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga, wtedy do serca wkracza radość”.

Czym jest OAZA?

OazaRuch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, kapłanów, zakonników, zakonnice oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Początki

OazaPoczątki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 r. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. 11 czerwca 1973 r. nowy ruch został oddany pod opiekę Niepokalanej, Matki Kościoła przez kard. Karola Wojtyłę w centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajem. Przed rokiem 1976 ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy i założycielem Ruchu, a zarazem pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki.(24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Bułgarii, w Niemczech, na Białorusi i Łotwie, na Ukrainie i w  Irlandii (od 2006r).

Znak

OazaZnakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe gr. słowa: światło (ΦΩΣ - fos) i życie (ZΩH - zoe) splecione literą omega, tworzące krzyż. Zespolone ze sobą nierozerwalnie oznaczają jedność światła danego od Boga i życia człowieka.

Formacja

Proponowana formacja w Ruch składa się z trzech etapów:
Ewangelizacja – katechumenat – diakonia

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechu-menat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

oaza

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:
  • metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego,
  • oaza rekolekcyjna i
  • mała grupa formacyjna.

Jednym z pytań, jakie zadaje sobie człowiek, niewątpliwie jest pytanie o życie, o jego sens a zarazem o jego wartość. Wielu mówi, że samo życie człowieka jest największą wartością. Może się ono wtedy objawić w dwóch wymiarach: moje życie jest ważne dla mnie, dla mojej osoby, a przez ten fakt to życie, ja, jestem ważny dla innych. Takie życie poddane wymaganiom: poznanej prawdy, sumienia, Słowa Bożego a następnie poddane światłu Chrystusa przekazywanemu przez Kościół prowadzi do duchowego wzrostu.

Struktura

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się regularnie w ciągu roku na spotkaniach formacyjnych. W wakacje wyjeżdżają na oazę rekolekcyjną pozwalająca głębiej doświadczyć życia chrześcijańskiego we wspólnocie.

Jeśli szukasz Boga? Chcesz doświadczyć jego miłości? A może nie doświadczasz Boga? Daj mu szansę. Przecież to Bogu zależy dużo bardziej niż nam, abyśmy Go poznali. Jego celem nie jest to, by się przed nami ukrywać. On robi wszystko, abyśmy Go poznali. Bóg nam się objawia! Lecz nie robi tego na skrzydłach aniołów ani z piorunami i burzami jak chcieliby niektórzy. Nie przez przypadek czytasz te słowa! Bóg Ciebie zaprasza! Przyjdź!

Na spotkanie oazowe w naszej parafii, które odbywa się w każdą sobotę po Mszy o godz. 17,00.

OazaChcesz znaleźć swoje miejsce w świecie i w Kościele?
Chętnie pogadałbyś z kimś o Bogu, ale nie masz z kim lub nie wiesz jak to zrobić?
Chciałbyś bliżej poznać Boga, pokochać Go i prawdziwie żyć wiarą?
Chcesz odkryć i zrozumieć siebie?
Chcesz poznać lub rozwinąć swoje talenty?
Masz odrobinę czasu, który chciałbyś mądrze i twórczo wykorzystać?

Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to znaczy, że
CHCESZ WYNIEŚĆ SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ,
ZALEŻY CI NA WŁASNYM ROZWOJU.
To znaczy również, że BÓG I SPRAWA WIARY NIE SĄ CI OBOJĘTNE.
Tacy właśnie jesteśmy MY, CZŁONKOWIE OAZY.
W parafii jest nas koło 20,
w naszej diecezji - aż trudno policzyć,
a w świecie - sam Pan Bóg wie

oazaTU poznajemy Boga, któremu zależy na nas!
Budujemy żywą wiarę.
Rozwijamy swoje życie duchowe.
Żyjemy z Chrystusem na co dzień.
TU uczymy się rozumieć i kochać siebie…
Odkrywamy i rozwijamy swoje talenty poprzez zabawy zajęcia muzyczne.
Kształtujemy poczucie własnej wartości.
Rozwijamy swoją osobowość.
TU budujemy swoją hierarchię wartości uczestnicząc w spotkaniach tematycznych.
Podejmujemy dyskusje i wyrażamy własne zdanie.
Jesteśmy słuchani i słuchamy.
TU kształtujemy i dzielimy się odpowiedzialnością…
TU bierzemy czynny udział w życiu parafii...